Your address will show here +12 34 56 78
Investeringscriteria

Investeringen en samenwerkingsverbanden worden primair geselecteerd aan de hand van zes randvoorwaardelijke criteria. Daarnaast focusseren wij op de zogenoemde ‘Question Marks’ ondernemingen uit de BCG matrix, zijnde ondernemingen met een laag marktaandeel en grote marktgroei.

De onderneming dient primair een Nederlandse achtergrond en basis te hebben

De onderneming heeft een kapitaalbehoefte tot maximaal 2 mln EUR

De onderneming dient over een duidelijk groeipotentieel te beschikken

De onderneming dient bij te dragen aan een duurzame economie

De onderneming dient een uniek innovatief product of service te hebben

De onderneming dient bestuurd te worden door gecommiteerde ondernemers